Poziv na godišnju Skupštinu BMW Moto Kluba Srbija

Na osnovu Člana 9, stav 2, Statuta „BMW Moto Kluba Srbija“, na dan 17.06.2021. godine Upravni odbor i Predsednik kluba upućuju

POZIV

Za redovnu sednicu skupštine „BMW Moto Kluba Srbija“ koja će se održati 01.07.2021. godine u Beogradu sa sledećim predloženim

DNEVNIM REDOM

Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine kluba

Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 27.06.2020. godine u Beogradu

Predstavljanje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2020. godinu

Predstavljanje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i kluba za 2020. godinu

Predstavljanje i usvajanje Strateškog plana aktivnosti kluba za period 2021-2023. godine

Predstavljanje i usvajanje Akcionog plana sa kalendarom aktivnosti za 2021. godinu

Predlaganje i prijem novih članova

Razno

Sednica redovne Skupštine članova održaće se u četvrtak, 01.07.2021, sa početkom u 19.00 sati, u prostorijama Cafe Aurelio, Trg Republike 3, Beograd.

Pozivaju se svi članovi kluba da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine kluba i da izmire članarinu za 2021. godinu uplatom na tekući račun kluba pre zakazanog termina sednice ili lično neposredno pre početka sednice.
Svi materijali po tačkama dnevnog reda zakazane sednice, biće poslati u elektronskom formatu najkasnije sedam dana pre zakazanog termina sednice Skupštine kluba.
Mole se svi članovi koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju sednici Skupštine svoj glas delegiraju članovima koji će učestvovati u radu Skupštine, u formi e-maila upućenom Upravnom odboru najkasnije 24 sata pre početka sednice, sa navedenim imenom i prezimenom člana kojem se daje pravo zastupanja na sednici Skupštine kluba.
Molimo sve članove kluba da se pridržavaju propisanih mera protiv Covid-a 19 u predstojećem periodu, kao i na samoj sednici Skupštine kluba.

Predsednik BMW Moto kluba Srbija

Borisav Milošević

Izbornik